Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0340/05/2020/ZK

Usnesení: 0340/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-03

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz