Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0341/05/2020/ZK

Usnesení: 0341/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-04

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

prodloužit platnost Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina do konce roku 2022  dle materiálu ZK-05-2020-04, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz