Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0342/05/2020/ZK

Usnesení: 0342/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-05

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu ZK-05-2020-05, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz