Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0344/05/2020/ZK

Usnesení: 0344/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-07

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci Městysu Větrný Jeníkov, IČO 00286842 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2020-07, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz