Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0347/05/2020/ZK

Usnesení: 0347/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-10

Zastupitelstvo kraje
odvolává

předsedy, místopředsedy a členy: 

  • Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina; 

s účinností k 3. 10. 2020;

ruší

  • Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina; 

s účinností k 3. 10. 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz