Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0348/05/2020/ZK

Usnesení: 0348/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-11

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2020-11, př. 1.

schvaluje

mezinárodní spolupráci dle materiálu ZK-05-2020-11, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz