Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0349/05/2020/ZK

Usnesení: 0349/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-12

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

  • Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu ZK-05-2020-12, př. 1;
  • Dohodu o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy dle materiálu ZK-05-2020-12, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz