Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0352/05/2020/ZK

Usnesení: 0352/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-15

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-15, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz