Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0353/05/2020/ZK

Usnesení: 0353/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-16

Zastupitelstvo kraje
pověřuje

hejtmana kraje k podpisu grantové smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-16, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz