Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0354/05/2020/ZK

Usnesení: 0354/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-138

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

podpořit investiční záměr  na výstavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě s celokrajským dopadem včetně přiměřeného podílu kraje na případném financování;

žádá

statutární město Jihlava o pravidelné informování o jednáních o vícezdrojovém financování Horácké multifunkční arény v Jihlavě a o podmínkách jejího následného provozování tak, aby byl v dostatečné míře respektován požadavek na využívání pro celokrajsky významné aktivity.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz