Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0356/05/2020/ZK

Usnesení: 0356/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-18

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu projektu Paliatr Vysočina v roce 2020 dle materiálu ZK-05-2020-18, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz