Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0360/05/2020/ZK

Usnesení: 0360/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-22

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020 dle materiálu ZK-05-2020-22, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz