Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0361/05/2020/ZK

Usnesení: 0361/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-23

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, §  6399 - Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 3 813 350 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz