Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0362/05/2020/ZK

Usnesení: 0362/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-24

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-24, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv uvedených v materiálech ZK-05-2020-24, př. 2 a ZK-05-2020-24, př. 3;

schvaluje

  • Dodatek č. 2049 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-24, př. 4;
  • Dodatek č. 2050 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-24, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz