Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0363/05/2020/ZK

Usnesení: 0363/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-25

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • směnit pozemky v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé, Kamenice u Herálce a Souboř, uvedené v materiálu ZK-05-2020-25, př. 1 v celkové výměře 6775 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 3102/2 o výměře 2979 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové s tím, že cenový rozdíl směňovaných pozemků podle znaleckého posudku č. 3098/418/2019 vyhotoveného znalcem Milošem Šimkem ve výši 71 149 Kč uhradí Česká republika, Lesy ČR, s. p., Kraji Vysočina v souladu se Směnnou smlouvou č. S 546/18/155 uvedenou v materiálu ZK-05-2020-25, př. 2;
  • uzavřít Dohodu o úhradě nákladů souvisejících s realizací směnné smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-25, př. 3;

schvaluje

  • Dodatek č. 2051 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-25, př. 4;
  • Dodatek č. 2052 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-25, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz