Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0364/05/2020/ZK

Usnesení: 0364/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-26

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 243-97/2019  z pozemku  par. č. 340/20 v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
  • nabýt darem pozemek par. č. 340/6 a část pozemku par. č. 340/3, odděleného geometrickým plánem číslo 244-32/2020 z pozemku par. č. 340/3, v k. ú. Branišov nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 2, z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

  • Dodatek č. 2053 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 5;
  • Dodatek č. 2054 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz