Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0365/05/2020/ZK

Usnesení: 0365/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-27

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • převést darem pozemek par. č. 470/8 o výměře 44 m2, oddělený geometrickým plánem č. 145-1077/2018 z pozemku par. č. 470/5 v k. ú. a obci Radonín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radonín;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Radonín zaměřené geometrickým plánem č. 145/1077/2018 dle materiálu ZK-05-2020-27, př. 1 z vlastnictví obce Radonín do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

  • Dodatek č. 2055 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-27, př. 2;
  • Dodatek č. 2056 Zřizovací listiny Krajské  správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-27, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz