Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0367/05/2020/ZK

Usnesení: 0367/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-29

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-29, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz