Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0368/05/2020/ZK

Usnesení: 0368/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-30

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • převést darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 2 z vlastnictví města Chotěboř  do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

  • Dodatek č. 2057 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 5;
  • Dodatek č. 2058 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz