Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0369/05/2020/ZK

Usnesení: 0369/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-31

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • převést darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 2, z vlastnictví obce Žižkovo Pole do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

  • Dodatek č. 2059 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 3;
  • Dodatek č. 2060 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz