Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0370/05/2020/ZK

Usnesení: 0370/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-32

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • převést darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 2, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

  • Dodatek č. 2061 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 3upr1;
  • Dodatek č. 2062 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz