Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0372/05/2020/ZK

Usnesení: 0372/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-34

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 327-178/2019 z pozemku KN par. č. 746/1 v k. ú. Svinný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 2065 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-34, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz