Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0373/05/2020/ZK

Usnesení: 0373/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-35

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Dobronín, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-35, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 902-49/2019 z pozemků KN par. č. 190/44, par. č. 190/48, par. č. 1818/3 v k. ú. Dobronín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín;

schvaluje

Dodatek č. 2066 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-35, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz