Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0374/05/2020/ZK

Usnesení: 0374/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-36

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Nové Syrovice, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-36, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;

schvaluje

Dodatek č. 2067 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-36, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz