Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0375/05/2020/ZK

Usnesení: 0375/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-37

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Horní Rápotice, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-37, př. 1, oddělené z pozemků KN par. č. 884/44, 884/68, 884/92, 884/109, 884/112, 884/119 v k. ú. Horní Rápotice na základě geometrického plánu č. 233-466/2019, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice;

schvaluje

Dodatek č. 2068 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-37, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz