Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0376/05/2020/ZK

Usnesení: 0376/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-38

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Kaliště, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-38, př. 1, oddělené z pozemků KN par. č. 1029, 1048/1, 1215 v k. ú. Kaliště na základě geometrického plánu č. 403-45/2020, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;

schvaluje

Dodatek č. 2069 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-38, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz