Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0379/05/2020/ZK

Usnesení: 0379/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-41

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2389 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 2576 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 133 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

schvaluje

Dodatek č. 2072 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-41, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz