Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0380/05/2020/ZK

Usnesení: 0380/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-42

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Světlá nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 v rozsahu km 0,000 - 0,612 včetně součástí a  příslušenství a pozemku par. č. 461 - ost. plocha, silnice o výměře 4 429 m2 v k.ú. Kochánov u Lipničky.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz