Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0386/05/2020/ZK

Usnesení: 0386/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-48
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz