Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0388/05/2020/ZK

Usnesení: 0388/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-50

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405 Brtnice obchvat“ pozemek par. č. 2379/8 o výměře 4024 m2 v katastrálním území Brtnice za cenu stanovenou dohodou ve výši 200 Kč/m2 od vlastníka aktuálně vedeného v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz