Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0389/05/2020/ZK

Usnesení: 0389/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-51

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2. stavba“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2020-51, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz