Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0390/05/2020/ZK

Usnesení: 0390/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-52

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemek par. č. 872/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 319 m2 v k. ú. Věž za kupní cenu ve výši 395 700,- Kč + 83 097 Kč DPH, tj. celkem 478 797,- Kč z vlastnictví obce Věž se sídlem Věž č. p. 17, 582 56 Věž, IČ 00268453, do vlastnictví Kraje Vysočina, pro realizaci projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz