Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0393/05/2020/ZK

Usnesení: 0393/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-55

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2080 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-55, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz