Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0394/05/2020/ZK

Usnesení: 0394/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-56

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 662/18 trvalý travní porost o výměře 287 m2 v k.ú. Svinný a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2081 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-56, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz