Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0398/05/2020/ZK

Usnesení: 0398/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-60

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0492/04/2018/ZK tak, že do materiálu ZK-04-2018-35, př. 2 se vkládá text: "Pozemky par. č. 2046/9, par. č. 2046/10 a par. č. 2046/88 v k. ú. Čáslavsko ve vlastnictví České republiky - Lesy ČR, s.p. budou vykoupeny za kupní cenu 57 500 Kč plus daň z přidané hodnoty v sazbě dle předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy."Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz