Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0400/05/2020/ZK

Usnesení: 0400/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-62

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-05-2020-62, př. 1 z vlastnictví obce Trnava do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-05-2020-62, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava;

schvaluje

  • Dodatek č. 2084 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-62, př. 3;
  • Dodatek č. 2085 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-62, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz