Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0402/05/2020/ZK

Usnesení: 0402/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-64

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v  katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-05-2020-64, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz