Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0405/05/2020/ZK

Usnesení: 0405/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-67

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • zrušit usnesení 0114/012/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
  • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-67, př. 1, oddělené geometrickým plánem č.  678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov;

schvaluje

Dodatek č. 2087 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-67, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz