Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0406/05/2020/ZK

Usnesení: 0406/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-69

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít: 

  • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava, dle materiálu ZK-05-2020-69, př. 1;
  • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina, dle materiálu ZK-05-2020-69, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz