Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0407/05/2020/ZK

Usnesení: 0407/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-70

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-70, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz