Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0408/05/2020/ZK

Usnesení: 0408/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-71

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-71, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz