Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0410/05/2020/ZK

Usnesení: 0410/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-73

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava: 

  • stavbu účelové komunikace na pozemcích par. č. 6260 a par. č. 4868/37 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, a to včetně pozemků par. č. 6260 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 380 m2 a par. č. 4868/37 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 716 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
  • stavbu účelové komunikace na pozemku par. č. 5415/1 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, a to včetně pozemku par. č. 5415/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 948 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
  • stavbu přeložky účelové komunikace na pozemku par. č. 4950/3 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, a to včetně  pozemku par. č. 4950/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 908 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
  • pozemky par. č. 4868/46 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 108 m2 a par. č. 4868/47 - ostatní plocha, zeleň o výměře 157 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;

schvaluje

Dodatek č. 2088 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-73, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz