Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0412/05/2020/ZK

Usnesení: 0412/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-75

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-75, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz