Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0423/05/2020/ZK

Usnesení: 0423/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-82

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít "Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 00290629, dle materiálu ZK-05-2020-82, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz