Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0425/05/2020/ZK

Usnesení: 0425/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-85

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • neprodloužit termín realizace projektu č. FV01987.0016;
  • neuzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV01987.0016.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz