Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0427/05/2020/ZK

Usnesení: 0427/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-89

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převzít ručitelský závazek Kraje Vysočina za závazky příjemce, jak je uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2020, která je přílohou ZK-05-2020-89, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz