Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0428/05/2020/ZK

Usnesení: 0428/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-90

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci odboru dopravy a silničního hospodářství o zpracování podkladů pro dokumentaci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od prosince roku 2021"

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství v lednu 2021 předložit materiál radě kraje k rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od prosince roku 2021".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz