Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0429/05/2020/ZK

Usnesení: 0429/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-91

Zastupitelstvo kraje
ruší

usnesení zastupitelstva kraje č. 0612/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 a nepožadovat po obcích Kraje Vysočina příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci Veřejné dopravy Vysočiny;

rozhoduje

převzít od obcí jejich objednávku regionální linkové dopravy v pracovních dnech a o víkendech a to vybrané spoje o sobotách a nedělích sloužící převážně k dopravě za turistickými cíli, do zaměstnání a  do školských zařízení. Současně v systému Veřejná doprava Vysočiny navýšit finanční prostředky ze strany Kraje Vysočina na financování dopravní obslužnosti. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz