Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0430/05/2020/ZK

Usnesení: 0430/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-92

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 1;
  • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-92, př. 3;
  • neposkytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz