Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0431/05/2020/ZK

Usnesení: 0431/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-93

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz